Reklamace

Doba záruky

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců, pokud u daného výrobku není jiná informace. Platnost záruční doby běží od data převzetí zboží. Reklamace po uplynutí této doby prodávající nemusí akceptovat. Samotné reklamace se řídí následujícím řádem.

Záruční podmínky

Kupující má dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout, je-li poškozená nebo neúplná. V tomto případě je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty na mail info@pasteit.cz.
Záruka je mimo jiné neplatná v následujících případech:

Způsob vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů od data přijetí reklamace.
Reklamované zboží lze vyměnit. V případě, že to nebude možné, lze vrátit požadovanou cenu.